Opportunities

PhD positions

Contact any researcher and ask for open PhD positions!

Magistrske in diplomske teme za študente

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Zorko

  1. Študija magnetizma anizotropne spinske mreže kagome z jedrsko magnetno resonanco
  2. Študija kompleksnih magnetnih in polarnih redov plastovitih hidridnih organo-anorganskih materialov z lokalnimi tehnikami
  3. Magnetne vzbuditve anizotropne trikotne spinske mreže skozi prizmo neelastičnega nevtronskega sipanja
  4. Osnovno stanje trikotne spinske mreže ErTa7O19 s perspektive mionske relaksacije in nevtronske difrakcije
  5. Študija intrinzične magnetne susceptibilnosti kristalov NdTa7O19 z mionsko spektroskopijo

Seminarske teme za študente